Reglement Vrij Vissen 2021

Algemeen:
1.Een geldige vergunning is steeds verplicht.
Voor iedereen geldt er een eenmalige bijdrage van € 25,00.
Jaarlijkse bijdrage:
- tot de leeftijd van 16 jaar € 15,00 + € 5,00 (aansluiting KVLF)
- vanaf 16 jaar € 35,00 + € 5,00 (aansluiting KVLF)
2.Vissen is toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang.
3.Het is verplicht te onthaken in een met water gevulde onthakingsemmer.
4.Men mag slechts met 1 hengel vissen.
5.Het gebruik van leefnetten is verboden, evenals ongeoorloofd vistuig zoals net, fuik, leglijn,...
6.Gevangen vis nooit met een doek vasthouden, altijd met natte handen en zo snel mogelijk terugzetten met het schepnet.
7.Nooit afval langs of in de vijver of berm werpen, er staan afvalemmers aan de vijver.
8.Bij wedstrijden mag er die dag niet gevist worden.
9.Aangestelde personen zullen ten allen tijde controle kunnen uitoefenen op de personen die aan het vissen zijn op onze vijver.
10.Lidkaarten moeten ten allen tijde op eerste verzoek kunnen getoond worden.
11.Personen die andere mensen meebrengen om te laten vissen (zonder dat deze personen lid zijn) kunnen hierdoor zelf hun lidmaatschap verliezen.
12.Het is verboden vis mee te nemen.
Lokaas en voer:
13.Maximaal mag er volgende gebruikt worden per visdag:
- 1 kg voer
- 250 gr witte maden + 250 gr casters
- 150 gr mais
Overschotten worden meegenomen of in de afvalemmer achter gelaten, niet in de vijver gegooid.
14.Aan de haak is alles toegelaten wat niet verboden is.
15.Tubifex is ten allen tijde verboden.
Als houder van een vergunning wordt u geacht:
U medeverantwoordelijk te voelen voor vis, water en omgeving.
Bij te dragen aan een nette, ordelijke en gezellige omgeving.
U behulpzaam te tonen tegenover uw medevissers.
Uw club en haar bezorgdheid voor water, vis en natuur op positieve wijze over te brengen naar de buitenwereld.
Steun te geven aan de zwakste onder ons.
Het bestuur van de vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijke en/of andere ongevallen, van welke aard deze ook mogen zijn.
Het bestuur houdt zich het recht voor, ten uitzonderlijke titel, aan bovenvermelde artikelen wijzigingen aan te brengen, ook in verband met eventuele wedstrijden.
Het bestuur en alle leden wensen u nog veel visgenot. - Tot ziens aan de waterkant.